სპექტრომეტრია

OES ანალიზი იყენებს ნაპერწკლის პროცესს, რომელიც გულისხმობს ელექტრული მუხტის გამოყენებას ნიმუშზე და აორთქლებას მისი ზედაპირიდან მცირე რაოდენობის მასალის. როგორც კი ეს ნაპერწკალი ჩნდება, იქმნება განმუხტვის პლაზმა, მისთვის  დამახასითებელი  მკაფიო ქიმიური სიგნატურა რაც შესაძლებელს ხდის განისაზღვროს ელემენტები ნიმუშებში. ანალიზის შედეგებში შემადგენელი ელემენტები წარმოდგენილია პროცენტულად.

არგონი მნიშვნელოვანია OES სპექტრომეტრიისთვის ისეთი მსუბუქი ელემენტების ანალიზში, როგორიცაა ნახშირბადი, ფოსფორი, გოგირდი და აზოტი. ამ ელემენტებს აქვთ ტალღის სიგრძე 200 ნანომეტრზე ნაკლები (ნმ), ხოლო არგონი სპექტრომეტრის ოპტიკას საშუალებას აძლევს აღიქვას 200 ნმ და ნაკლები.

მყარი ლითონის ნიმუშებისათვის ემისიური სპექტრომეტრი ქიმიური ანალიზისათვის, აქვს სრულად მზა ანალიტიკური გადაწყვეტა, რომელიც საშუალებას იძლევა სწრაფად და ერთდროულად განსაზღვროთ ყველა შესაბამისი ელემენტი სხვადასხვა ლითონსა და შენადნობში. ანალიზის  სიზუსტე საშუალებას იძლევა განსაზღვროს ყველა ელემენტი კვალიდან პროცენტული კონცენტრაციის მნიშვნელობამდე.

 

აკრედიტაცია და სერტიფიცირება