ფილოსოფია და ღირებულებები

ჩვენი ღირებულებები არის ის, რაც, ჩვენი აზრით, მნიშვნელოვანია ჩვენი ცხოვრებისა და მუშაობისთვის. როდესაც ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და ჩვენი ქცევა ემთხვევა ჩვენს ღირებულებებს, ცხოვრება ჩვეულებრივ კარგია - ჩვენც კმაყოფილები ვართ.

ჩვენი პრინციპებია: ნდობა, ღირებულებითი ორიენტაცია, მიუკერძოებლობა.

მისია

სიგმა ლაბ არის მასალების საგამოცდო ლაბორატორია, რომელიც ემსახურება სამშენებლო სექტორს თანამედროვე სამეცნიერო და საინჟინრო ცოდნისა და გამოცდილების  გამოყენებით.

სიგმა ლაბ-ის გუნდის თითოეული წევრი ორიენტირებულია  დროულად მიაწოდოს მომხმარებელთა საჭიროებისამებრ  გადაწყვეტილება მაღალი ხარისხით.

აკრედიტაცია და სერტიფიცირება