ლაბორატორია

უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით  ლაბორატორია გთავაზობთ  სამშენებლო არმატურის ტესტირების სრულ სერვისს:

  • ფიზიკო-ქიმიური  გაზომვები- ქიმიური ელემენტების  პროცენტული შემცველობის განსაზღვრა (მცირე კონცენტრაციის ჩათვლით) მზა ნაგლინში-არმატურაში, ოპტიკური ემისიური სპექტრომეტრიის გამოყენებით.
  • მექანიკური თვისებები- მოიცავს გაჭიმვას, ღუნვა-განღუნვას,(რომელიც მოიცავს არმატურის ხელოვნური დაძველების პროცესს).
  • გეომეტრიული გაზომვები - ემყარება უახლესი სტანდარტების გამოყენებას.

გამაგრებითი არმატურები

ლაბორატორიის შესაძლებლობები :
საანალიზო სამშენებლო არმატურის დიამეტრი მერყეობს 4 მმ - დან 40 მმ - მდე.

ფოლადის არმატურა წრიული ან თითქმის წრიული განივკვეთით გამოიყენება ბეტონის გასაძლიერებლად.   გამაგრებითი  ღერო,  გამაგრებითი  მავთულების ღერო  და  გამაგრებითი მავთული  გამოცდის  მეთოდი აღწერილია მეთოდში ისო 15630-1. ბეტონის გამაგრებისათვის ფოლადის არმატურის ტიპიური მახასიათებელია ხვეული განივი ნაშვერები ,  რომლებიც აუმჯობესებს ბეტონსა და ფოლადს შორის შეჭიდების გაუმჯობესებას. ფოლადის  არმატურა გამოიყენება ბეტონის კონსტრუქციებში, რათა უზრუნველყოს დაძაბულობა და შეავსოს ბეტონის მაღალი კომპრესიული თვისებები. გაძლიერება ასევე ხელს უწყობს სტრუქტურული მთლიანობის შენარჩუნებას, რადგან გაფართოებისა და შეკუმშვის ციკლის შედეგად ჩნდება ბეტონის ბზარები.

ფოლადით  არმირებული ბეტონი ჩვეულებრივ ბეტონს გარდაქმნის რკინაბეტონად.

ვინაიდან ბეტონს აქვს მაღალი სიმტკიცე შეკუმშვაზე, მაგრამ დაბალი სიმტკიცე დაძაბულობაზე , იგი არმირებულია ფოლადის ჩანართებით.
 რკინაბეტონი იყოფა:
•          არმატურა, გამაგრებითი გლინულას გორგალი, გამაგრებითი მავთულის ღერო.
•          შედუღებადი უღლები და ბადეები.

 

სამშენებლო არმატურის ტესტირება

EN ISO 15630-1 / ISO6892-1 / BS 4449:2005+A3:2016

სამშენებლო არმატურის ტესტირება ხორციელდება გაჭიმვაზე, ღუნვა/განღუნვაზე, ქიმიური ელემენტების შემადგენლობა, გეომეტრიულ გაზომვებზე.

არმატურის ზედაპირის გეომეტრია

განივი ნაშვერი არის კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ბეტონისა და არმატურის კავშირს. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ფოლადის არმატურის ზედაპირის გეომეტრიის შესწავლა.

ვრცლად ნახვა
მექნიკური ტესტი

სამწერტილოვანი ღუნვის ტესტი, ისევე როგორც განღუნვის ტესტი გამოიყენება ლითონის არმატურის ღუნვის შესაძლებლობების განსასაზღვრად.

ვრცლად ნახვა
სპექტრომეტრია

სწრაფი მეთოდი ლითონის და სხვადასხვა შენადნობების შემადგენელი ელემენტების დასადგენად.

ვრცლად ნახვა

აკრედიტაცია და სერტიფიცირება